VÝROBA A PRŮMYSLOVÉ INŽENÝRSTVÍ

zpet

SKUPINA TÉMA ROZSAH ve školicích dnech ROZSAH v hodinách
AKADEMIE MISTRŮ Základy komunikace a řešení krizových situací 2 16
Moderní nástroje řízení výroby 2 16
Vedení-hodnocení-motivace zaměstnanců 2 16
Asertivita a řešení konfliktů 2 16
Kvalita a neustálé zlepšování 2 16
Lean Master – metody průmyslového inženýství (5×2 dny) Úvod do štíhlé výroby a analýza měření práce (Analýza současného stavu a identifikace potenciálu zlepšení) 2 16
5S 1 8
SMED 1 8
TPM 1 8
Just-in-time 1 8
Zkušenosti se zaváděním průmyslového inženýrství, Nulová šance vadám 1 8
Nástroje pro zlepšování  procesů a optimalizace procesů (Zvyšování efektivity procesů) 2 16

 

Další nabídka

TÉMA ROZSAH ve školicích dnech ROZSAH v hodinách
Plánování a řízení výroby (Manažer výroby) 2 16
Metody PI – Metody štíhlé výroby (Štíhlé myšlení) 2 16
Metody PI – Six Sigma (yellow belt) (základní metody, podávání návrhů na projektu) 2 16
FMEA – základy 2 16
FMEA – moderace 2 16
KAIZEN – systematické zdokonalování 2 16
POKA YOKE 2 16
Kanban 2 16
Optimalizace pracoviště 2 16
Standardizace a vizualizace 2 16
Analýza a normování práce 2 16
Tvorba výrobních norem a cenové kalkulace výrobku 2 16
Trénink eliminace plýtvání aneb štíhle vidět i myslet 2 16
Procesní management 2 16
facebook
facebook
facebook
facebook
facebook