AKTUÁLNÍ VÝZVY

DOTACE NA MENŠÍ ROZSAH VZDĚLÁVÁNÍ – PŘES ÚŘADY PRÁCE

Výzva č. 21 Další profesní vzdělávání zaměstnanců

(výzva typu Vzdělávejte se pro růst, Podpora odborného vzdělávání)

  • Termíny: 3/2016 – 31. 12. 2020
  • Alokace: 3,5 mld. Kč
  • Výzva pro PO, OSVČ, nestátní neziskové organizace

 

Podporované aktivity:

  • Další profesní vzdělávání zaměstnanců zaměřené na odborné i klíčové kompetence.
  • Tvorba a realizace podnikových vzdělávacích programů, včetně přípravy podnikových lektorů a instruktorů.
  • Podpora a poradenství při vytváření a zavádění moderních systémů řízení a rozvoje lidských zdrojů v podnicích.
  • Poradenské a informační aktivity v oblasti kariérového poradenství, orientace na trhu práce, možností služeb zaměstnanosti atd.
  • Podpora zavádění age managementu (řízení s ohledem na věk, schopnosti a potenciál pracovníků) do podniků.
  • Podpora spolupráce podniků a vzdělávacích institucí za účelem slaďování kvalifikační úrovně a kvalifikační struktury pracovní síly s požadavky trhu práce.

  

S projektovým vzděláváním máme bohaté zkušenosti, v případě zájmu kontaktujte Michaelu Venenou na tel. čísle 734 676 540, e-mailu michaela.venena(at)profima.cz nebo prosíme vyplňte formulář.

Kontaktní formulář - MÁM ZÁJEM O DOTACE
  1. získání dotací pro firemní sféruzískání dotací pro sociální sféru

facebook
facebook
facebook
facebook
facebook