Nabídka v oblasti dotačního managementu

Nabízíme Vám komplexní management projektů ve všech fázích dotačního procesu:

 

Analýza potřeb zákazníka

Stanovení konkrétních obsahů a priorit v závislosti na strategii a cílech, podle aktuální situace, dle přání zákazníka

 

Analýza odpovídajícího zdroje spolufinancování

Nalezení a doporučení vhodného zdroje spolufinancování

 

Příprava a zpracování projektů

Vyhodnocení stávajících podkladů v rámci přípravy akce, včetně doporučení na dopracování potřebných dokumentací nebo jejich zpracování

Konzultační a poradenské služby při zpracování projektové dokumentace, včetně projednání projektového záměru s pracovníky zprostředkujícího subjektu (poskytovatele dotace), nebo kompletní zpracování žádosti a příslušné dokumentace, včetně asistence při jejím odevzdání

 

Dotační management EU projektů

Komplexní řízení projektu po jeho schválení

– Organizace výběrových řízení na dodávky zboží a služeb v rámci projektu

– Monitoring zadávacích řízení a výkaznictví pro poskytovatele dotace

Administrace realizace projektu (věcná i finanční)

– Cash-flow projektu

– Zpracování průběžných monitorovacích zpráv, žádosti o platbu a dalších dokumentů pro účely kontroly projektu ze strany administrující instituce

– Zpracování ostatních dokumentů souvisejících s administrací projektu

PR projektu a zajištění publicity dle pravidel dotačního programu

Monitoring a vnitřní kontrola projektu

Služby spojené s komunikací s administrujícím orgánem příslušného poskytovatele dotace

Realizace vzdělávacích programů na míru v případě projektů v oblasti vzdělávání a rozvoje

 

facebook
facebook
facebook
facebook
facebook