VLASTNÍ PROJEKTY REALIZOVANÉ V ČR

PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o. realizuje vlastní vzdělávací projekty z různých oblastí. Tyto projekty jsme rozdělili do oddílů, podle programovacího období. 

 
1) Projekty za programové období 2014-2020

2) Projekty za programové období 2007-2013

3) Projekty za programové období 2004-2007

facebook
facebook
facebook
facebook
facebook