PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2004-2006

PROJEKT “Vzdělávání zaměstnanců společnosti Barum Continental spol. s r.o. a spolupracujících franchízových partnerů z celé ČR”

 

Společnost PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o. realizovala tento grantový projekt s cílem komplexního rozvoje lidských zdrojů v oblasti prodejní a distribuční sítě zaměřeným na prohloubení kvalifikace zaměstanců v oblasti obchodních a komunikačních dovedností. Cílovou skupinou byli zaměstnanci franchizových partnerů a obchodní divize společnosti Barum Continental spol. s r.o.

Tento projekt byl spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Doba realizace projektu byla od 1. 4. 2006 do 31. 3. 2008.

 

PROJEKT “Rozvoj společnosti PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o. – vzdělávání zaměstnanců, certifikace jakosti a nová pracovní místa”

 

Společnost PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o. realizovala grantový projekt s cílem zvýšení adaptability svých zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek. Vedle vzdělávání zaměstnanců společnosti v oblasti komunikačních, obchodních, manažerských a počítačových dovedností byl v rámci projektu zaveden management jakosti ISO 9001, informační systém a vznikla nová pracovní místa. Tento projekt byl spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Doba realizace projektu byla od 1. 5. 2006 do 30. 4. 2008.

“V rámci projektu proběhlo vzdělávání zaměstnanců v oblasti informační gramotnosti. Tyto vzdělávací aktivity prováděla společnost QUORT SYSTEM, s.r.o.”

“V rámci projektu proběhlo zavádění systému managementu jakosti ISO 9001. Poradenskou činnost při zavádění poskytovala společnost QISO – MIRAIS, s.r.o., která společnost připravila na úspěšnou certifikaci. Certifikační audit proběhl v únoru 2007 a prováděla jej společnost TÜV CZ s.r.o.”

“V oblasti odborného vzdělávání zaměstnanců proběhlo ve dnech 23. – 24. 11. 2006 školení PERSONÁLNÍHO MANAGEMENTU. Téma prvního dne školení bylo ROZVOJ A ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ A TVORBA PLÁNŮ VZDĚLÁVÁNÍ, druhý den se zaměstnanci dozvěděli informace týkající se VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ A POHOVORŮ.”

S pomocí prostředků z EU a Státního rozpočtu České republiky probělo zavedení Informačního systému do společnosti PROFIMA EFFECTIVE. Byli zaškoleni jednotliví pracovníci pro používání Informačního systému.

“V oblasti odborného vzdělávání zaměstnanců proběhlo ve dnech 30. – 31. 8. 2007 školení na téma IMAGE, POZITIVNÍ KOMUNIKACE A ZÁKLADY PSYCHOLOGIE.

 

 

PROJEKT “Podpora konkurenceschopnosti strojírenských a plastikářských podniků rozvojem lidských zdrojů”

 

Společnost PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o. realizovala tento grantový projekt s cílem podpořit rozvoj strojírenského a plastikářského odvětví s růstovým potenciálem a tím posílit konkurenceschopnost podniků a pracovní síly. Cílové skupiny tvořili zaměstnanci, kteří se podílí na tvorbě strategií podniků (personálních, obchodních, marketingových, výrobních), vizích, směrech s cílem podpořit prosperitu a konkurenceschopnost podniku.

Jednalo se především o zaměstnance top, středního a nižšího managementu, obchodu, personalistiky a marketingu 10 strojírenských a plastikářských podniků. Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem. Doba realizace projektu byla od 20.9.2006 do 30.6.2008.

Do projektu byly zapojeny výrobní společnosti Česká zbrojovka a.s., FLOW TECH, s.r.o., GRANITOL a.s., Isolit-Bravo, spol. s r.o., TENEZ a.s., MITAS a.s. – provozovna Agro Otrokovice, Pipelife Czech s.r.o., ROSTRA s.r.o., ZÁLESÍ a.s. a Železárny Štěpánov, spol. s r.o.

V rámci projektu byly realizovány jednak „uzavřené” kurzy (účastníky vzdělávacích kurzů tvoří pouze zaměstnanci jednoho z výše uvedeného podniku) a společné vzdělávací kurzy – 30 kurzů, u nichž byli účastníci složeni z uvedených podniků i dalších podniků daných krajů.

Celkem bylo v rámci projektu realizováno 152 dvoudenních vzdělávacích kurzů v rozsahu 2432 výukových hodin, které absolvovalo 1832 účastníků.

Dne 7.2.2008 byla poskytovatelem podpory schválena žádost o rozšíření a prodloužení projektu. Celkem od začátku projektu bylo tedy realizováno 178 dvoudenních vzdělávacích kurzů v minimálním rozsahu 2848 výukových hodin, které absolvovalo přes 2000 účastníků.

 

facebook
facebook
facebook
facebook
facebook