MEZINÁRODNÍ PROJEKTY

MEZINÁRODNÍ PROJEKTY

PROJEKT  Mezinárodní přenos dobré praxe v rámci zařízení sociálních služeb I

PROJEKT  Mezinárodní přenos dobré praxe v rámci zařízení sociálních služeb II

PROJEKT  Mezinárodní přenos dobré praxe v rámci zařízení sociálních služeb III

 

PROJEKT “ Mezinárodní přenos dobré praxe v rámci zařízení sociálních služeb III ”

 

Tento projekt navazuje na projekty „Mezinárodní přenos dobré praxe v rámci zařízení sociálních služeb“ a „Mezinárodní přenos dobré praxe v rámci zařízení sociálních sužeb II“ z předešlých let, o které byl velký zájem a byl účastníky velmi kladně hodnocen. Nynější projekt se orientuje speciálně na problematiku péče o zdravotně postižené.

Předkladatelem a zároveň koordinátorem projektu je opět vzdělávací a poradenská společnost PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o., ve které již několik let pracuje tým specializovaný na sociální oblast. Společnost PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o. Zlín je akreditovaná MPSV ČR pro vzdělávání pracovníků dle zákona č. 108/206 Sb., o sociálních službách k uskutečňování vzdělávacích programů s celostátní platností (č. 2011/0633 – I).

Účastníky projektu jsou jednak zaměstnanci a pracovníci společnosti PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o., kteří se profilují v sociální oblasti, tak také zaměstnanci organizací, jejichž činností je poskytování sociální péče a poradenství zdravotně postiženým.

 

Konkrétně jsou do projektu zapojeny tyto organizace: Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace; Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace; Sociální služby Pačlavice, příspěvková organizace; Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace; DOTYK II, o.p.s.; Naděje o.s. – pobočka Zlín; JITRO Olomouc, o.p.s.; Domov důchodců Štíty, příspěvková organizace; Sociální služby Šternberk, příspěvková organizace.

 

Cílovou skupinu, na kterou je projekt zaměřen, tvoří ředitelé a vedoucí soc. pracovníci těchto zařízení a zaměstnanci a pracovníci společnosti PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o. pro sociální oblast, kteří jsou zodpovědní za poradenství, přípravu a realizaci vzdělávacích kurzů pro sociální sféru.

 

Hlavním cílem projektu je přenos dobré praxe a inovačních postupů na mezinárodní úrovni, výměna zkušeností a zvýšení odborných znalostí a praktických dovedností cílové skupiny. Cílem projektu je také zvýšit motivaci účastníků k dalšímu odbornému a jazykovému vzdělávání.

Prostřednictvím týdenní stáže v partnerských organizacích v Itálii a Irsku mohou účastníci porovnat práci kolegů ze stejné oblasti v zahraničí, seznámit se s jejich metodami práce s klienty a zaměstnanci a porovnat systém a management sociálních služeb.

 

PROJEKT “ Mezinárodní přenos dobré praxe v rámci zařízení sociálních služeb II ”

 

Předkládaný projekt navazuje na projekt „Mezinárodní přenos dobré praxe v rámci zařízení sociálních služeb“ z roku 2012, o který byl velký zájem a byl účastníky velmi kladně hodnocen. Nynější projekt se orientuje speciálně na problematiku péče o seniory, která je díky současným demografickým trendům (stárnutí populace) stále více aktuální.

 

Předkladatelem a zároveň koordinátorem projektu je opět vzdělávací a poradenská společnost PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o., ve které již několik let pracuje tým specializovaný na sociální oblast. Společnost PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o. Zlín je akreditovaná MPSV ČR pro vzdělávání pracovníků dle zákona č. 108/206 Sb., o sociálních službách k uskutečňování vzdělávacích programů s celostátní platností (č. 2011/0633 – I).

 

Účastníky projektu jsou jednak zaměstnanci a pracovníci společnosti PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o., kteří se profilují v sociální oblasti, tak také zaměstnanci organizací, jejichž činností je poskytování sociální péče a poradenství seniorů a osobám trpícím demencí.

 

Konkrétně jsou do projektu zapojeny tyto organizace: Sociální služby Vsetín, p.o.; Sociální služby Města Bojkovice, p.o.; Domov pro seniory Jevišovice, p.o.; Domov Magnolie, Ostrava-Vítkovice, p.o.; Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, p.o.; Diakonie ČCE – středisko ve Valašském Meziříčí; Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o.; Slezská diakonie.

 

Cílovou skupinu, na kterou je projekt zaměřen, tvoří ředitelé a vedoucí soc. pracovníci těchto zařízení a zaměstnanci a pracovníci společnosti PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o. pro sociální oblast, kteří jsou zodpovědní za poradenství, přípravu a realizaci vzdělávacích kurzů pro sociální sféru.

 

Hlavním cílem projektu je přenos dobré praxe a inovačních postupů na mezinárodní úrovni, výměna zkušeností a zvýšení odborných znalostí a praktických dovedností cílové skupiny. Cílem projektu je také zvýšit motivaci účastníků k dalšímu odbornému a jazykovému vzdělávání.

Prostřednictvím týdenní stáže v partnerských organizacích v Rakousku, Itálie a Slovensku  mohou účastníci porovnat práci kolegů ze stejné oblasti v zahraničí, seznámit se s jejich metodami práce s klienty a zaměstnanci a porovnat systém a management sociálních služeb.

Výměna teoretických a praktických zkušeností s kolegy ze zahraničí, možnost srovnání odborné úrovně při práci s klienty a v neposlední řadě také zdokonalení jazykových dovedností – to vše je velkým přínosem pro profesní a osobní rozvoj účastníků i organizací, v nichž pracují.

 

PROJEKT Mezinárodní přenos dobré praxe v rámci zařízení sociálních služeb I”

CZ/11/LLP-LdV/VETPRO/134096

logo eu

Začátek projektu: 1. 8. 2011

Konec projektu:    30. 6. 2012

Impulsem pro zpracování tohoto projektu je potřeba neustálého zvyšování odborných znalostí a dovedností zaměstnanců sociálních služeb, které je vázáno na specifické potřeby uživatelů těchto organizací.

Předkladatelem a zároveň koordinátorem projektu je vzdělávací a poradenská společnost PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o., ve které již několik let pracuje tým specializovaný na sociální oblast. Společnost PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o. Zlín je akreditovaná MPSV ČR pro vzdělávání pracovníků dle zákona č. 108/206 Sb., o sociálních službách k uskutečňování vzdělávacích programů s celostátní platností (č. 2007/115 – I).

Účastníky projektu jsou jednak zaměstnanci a pracovníci společnosti PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o., kteří se profilují v sociální oblasti, tak také zaměstnanci organizací, jejichž činností je poskytování sociální péče a poradenství seniorům, osobám zdravotně či mentálně postiženým a osobám trpícím demencí.

 

Konkrétně jsou do projektu zapojeny tyto organizace: Centrum sociálních služeb Tišnov, Český červený kříž Brno, Domov pro seniory Jevišovice, Lumina o.s., Sociální služby města Bojkovice, Sociální služby města Karviná, Zdislava Veselí o.p.s., Domov důchodců Božice, Náš svět Pržno, Sociální služby Šternberk, Hrádek, domov pro osoby se zdravotním postižením, p.o.

 

Cílovou skupinu, na kterou je projekt zaměřen, tvoří ředitelé a vedoucí soc. pracovníci těchto zařízení a zaměstnanci a pracovníci společnosti PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o. pro sociální oblast, kteří jsou zodpovědní za poradenství, přípravu a realizaci vzdělávacích kurzů pro sociální sféru.

 

Hlavním cílem projektu je přenos dobré praxe a inovačních postupů na mezinárodní úrovni, výměna zkušeností a zvýšení odborných znalostí a praktických dovedností cílové skupiny. Cílem projektu je také zvýšit motivaci účastníků k dalšímu odbornému a jazykovému vzdělávání.

 

Prostřednictvím týdenní stáže v partnerských organizacích v Německu, Nizozemí a Slovensku mohou účastníci porovnat práci kolegů ze stejné oblasti v zahraničí, seznámit se s jejich metodami práce s klienty a zaměstnanci a porovnat systém a management sociálních služeb.

Výměna teoretických a praktických zkušeností s kolegy ze zahraničí, možnost srovnání odborné úrovně při práci s klienty a v neposlední řadě také zdokonalení jazykových dovedností – to vše je velkým přínosem pro profesní a osobní rozvoj účastníků i organizací, v nichž pracují.

Projekt je pro účastníky velmi důležitý a jeho realizace je pro ně obrovskou motivací pro rozvíjení kvality poskytované péče. Zaměstnanci sociálních služeb potřebují mít možnost seznámit se s novými pohledy, názory a přístupy ke své práci, aby se z nich mohli inspirovat a vytvořit si tak vlastní cestu při poskytování kvalitních služeb, což v konečném důsledku přispěje zejména ke spokojenosti jejich klientů.

 

facebook
facebook
facebook
facebook
facebook