Otevřené kurzy

Klikněte prosím sem pro přihlašovací formulář

OBLAST VZDĚLÁVÁNÍ TÉMA Rozsah dny Rozsah hodiny TERMÍN kurzu  2018 Cena Zvýhodněná cena za celý cyklus Bližší informace
MĚKKÉ A MANAŽERSKÉ KURZY
TOP MANAGEMENT Akademie TOP Managementu Firemní kultura pro TOP Management 2 16 30.1. – 31.1.2018 6 490 Kč 29 900 Kč

Strategické řízení společnosti 2 16 6.3. – 7.3.2018 6 490 Kč
Management a leadership 2 16 10.4. – 11.4.2018 6 490 Kč
Řízení výkonnosti podniku 2 16 15.5. – 16.5.2018 6 490 Kč
Management řízení změn 2 16 12.6. – 13.6.2018 6 490 Kč
HR AKADEMIE Řízení lidských zdrojů a role personálního manažera ve firmě 2 16 17.5.-18.5.2018 6 490 Kč 29 900 Kč

Firemní kultura 2 16 27.3. – 28.3.2018 6 490 Kč
Personální strategie 2 16 24.4. – 25.4.2018 6 490 Kč
Odměňování a benefity 2 16 29.5. – 30.5.2018 6 490 Kč
Rozvoj zaměstnanců a práce s talenty 2 16 19.6. – 20.6.2018 6 490 Kč
Personální marketing (Jak dostat do firmy nové zaměstnance) 1 8 15.6.2018 3 490 Kč
Manažer Role a kompetence manažera 2 16 9.10. – 10.10.2018 6 490 Kč 29 900 Kč

Efektivní komunikace manažera / Vnitrofiremní komunikace 2 16 6.2. – 7.2.2018 6 490 Kč
Vedení pracovního týmu, leadership 2 16 1.3. – 2.3.2018 6 490 Kč
Motivace a hodnocení zaměstnanců 2 16 10.4. – 11.4.2018 6 490 Kč
Stanovování priorit, Time management a vedení porad 2 16 15.5. – 16.5.2018 6 490 Kč
Další témata Týmová spolupráce 2 16 26.6. – 27.6.2018 6 490 Kč
Týmová spolupráce 2 16 2.10. – 3.10.2018
Prezentační dovednosti 2 16 23.1. – 24.1.2018 6 490 Kč
Organizace práce a různé systémy /metody řízení (Kreativní metody v řízení ) 2 16 13.3. – 14.3.2018 6 490 Kč
Emoční inteligence 2 16 12.6. – 13.6.2018 6 490 Kč
Komunikace a prodej po telefonu 2 16 28.8 – 29.8.2018 6 490 Kč
Typologie a komunikace s různými typy klientů 2 16 25.1. – 26.1.2018 6 490 Kč
Stres management (Odolnost vůči stresu a prevence stresu) 2 16 22.5.-23.5.2018 6 490 Kč
Předcházení konfliktům – Asertivita a zvládání stresu 2 16 16.-17.10.2018 6 490 Kč
Budování vztahů se zákazníkem-vztahový marketing 2 16 4.12. – 5.12.2018 6 490 Kč
Komunikační dovednosti a zvládání obtížných situací 2 16 30.10. – 31.10.2018 6 490 Kč
Obchodní dovednosti 2 16  13.2.-14.2.2018 6 490 Kč
Psychologie prodeje, techniky vyjednávání, argumentace 2 16 17.4. – 18.4.2018 6 490 Kč
Typologie zákazníka 2 16 17.5. – 18.5.2018 6 490 Kč
Řešení konfliktů, nátlakové metody, manipulace 2 16 15.2. – 16.2.2018 6 490 Kč
Metody a nástroje osobní produktivity 2 16 12.4. – 13.4.2018 6 490 Kč
Timemanagement a prokrastinace 2 16 26.6. – 27.6.2018 6 490 Kč
Základy Koučování 2 16 19.6. – 20.6.2018 6 490 Kč
Mozkový jogging aneb využijte lépe svůj potenciál 1 8 11.9.2018 3 490 Kč
Projektový manažer Projektové řízení 2 16  27.11. – 28.11.2018 6 490 Kč 29 900 Kč

Plánování a koordinace projektu 2 16 25.1. – 26.1.2018 6 490 Kč
Základy procesního řízení 2 16 27.2. – 28.2.2018 6 490 Kč
Finanční řízení projektu 2 16 27.3. – 28.3.2018 6 490 Kč
Prezentační dovednosti 2 16 16.4. – 17.4.2018 6 490 Kč
CIMA MARKETING Marketingový specialista 1 – odpovídá CIMA A Úvod do marketingu – marketingové řízení a analýza trhu 2 16  5.6.-6.6.2018 6 490 Kč 29 900 Kč

Segmentace trhu, analýza konkurence a interní analýza 2 16  28.8.-29.8.2018 6 490 Kč
Marketingové strategie a produktová politika 2 16 25.9.-26.9.2018 6 490 Kč
Cenová a distribuční politika 2 16 23.10.-24.10.2018 6 490 Kč
Integrovaná marketingová komunikace, marketingový výzkum 2 16 20.11.-21.11.2018 6 490 Kč
Marketingový specialista 2 – odpovídá CIMA B Základy managementu podniku, strategický management a financování podniku 2 16 31.5. – 1.6.2018 6 490 Kč 29 900 Kč

Příprava a realizace marketingového výzkumu 2 16 28.6. – 29.6.2018 6 490 Kč
Rozhodovací procesy v marketingu 2 16 13.9. – 14.9.2018 6 490 Kč
Exportní a globální marketing 2 16 18.10. – 19.10.2018 6 490 Kč
Rozhodování o nákupu, produktu, ceně a distribuci 2 16 22.11. – 23.11.2018 6 490 Kč
MARKETING Marketing – další témata Brand management aneb jak správně budovat značku 1 8 18.9.2018 3 490 Kč
Marketing 21. století 1 8 6.9.2018 3 490 Kč
B2B marketing 1 8 12.10.2018 3 490 Kč
Sociální sítě v praxi 1 8 4.10.2018 3 490 Kč
ADMINISTRATIVA Specialista personální administrativy Nábor, výběr a přijímání zaměstnanců 2 16 15.3.-16.3.2018 6 490 Kč 29 900 Kč

Administrativa vzniku pracovního poměru, adaptační proces 2 16 19.4.-20.4.2018 6 490 Kč
Rozvoj, trénink a vzdělávání zaměstnanců 2 16 29.5.-30.5.2018 6 490 Kč
Hodnocení, systém odměňování a motivace zaměstnanců 2 16 28.6.-29.6.2018 6 490 Kč
Pracovně právní minimum pro personalisty 2 16 13.2. – 14.2.2018 6 490 Kč
NÁKUP Logistika a nákup jako konkurenční výhoda Logistika nákupu a řízení zásob 2 16 1.2. – 2.2.2018 6 490 Kč 29 900 Kč
Logistika výroby – plánování a řízení 2 16 13.9. – 14.9.2018 6 490 Kč
Logistika skladování a distribuce 2 16 25.10. – 26.10.2018 6 490 Kč
Profesionální nákupčí (Nákupní dovednosti) 2 16 5.4. – 6.4.2018 6 490 Kč
Vyjednávání, argumentace, přesvědčování – zaměřeno na logistiky a nákupčí 2 16 3.5. – 4.5.2018 6 490 Kč
VÝROBA Manažer kvality Základy managementu kvality-systémové požadavky 2 16  18.1.-19.1.2018 6 490 Kč 29 900 Kč

Procesy odpovědnosti-požadavky zákazníka 2 16  1.2.-2.2.2018 6 490 Kč
Měření, kontrola a zlepšování 2 16 15.3.-16.3.2018 6 490 Kč
Praktické nástroje řízení kvality 2 16 24.5.-25.5.2018 6 490 Kč
Metrologie 2 16 21.6.-22.6. 2018 6 490 Kč
Interní auditor Interní auditor 1 – systémy 2 16 5.4. – 6.4.2018 6 490 Kč 17 940 Kč
Interní auditor 1 – procesy 2 16 3.5. – 4.5. 2018 6 490 Kč
Interní auditor 3 – zavádění, auditování, certifikace 2 16 7.6. – 8.6.2018 6 490 Kč
AKADEMIE MISTRŮ Základy komunikace a řešení krizových situací 2 16 13.11. – 14.11.2018 6 490 Kč 29 900 Kč

Moderní nástroje řízení výroby 2 16 8.3. – 9.3.2018 6 490 Kč
Vedení lidí a motivace z pohledu mistra 2 16 12.4. – 13.4.2018 6 490 Kč
Asertivita a řešení konfliktů z pohledu mistra 2 16 10.5. – 11.5.2018 6 490 Kč
Kvalita a neustálé zlepšování 2 16 7.6. – 8.6.2018 6 490 Kč
 Lean Master – specialista průmyslového inženýrství Úvod do štíhlé výroby a analýza měření práce 2 16  11.9. – 12.9.2018 6 490 Kč 29 900 Kč

Metody PI I. – 5S, SMED, TPM, JUST IN TIME 2 16  9.10. – 10.10.2018 6 490 Kč
Metody PI II. – DMAIC, VSM, FMEA, 8D report 2 16 6.11. – 7.11.2018 6 490 Kč
Zkušenosti se zaváděním průmyslového inženýrství, nulová šance vadám 2 16 8.2. – 9.2.2018 6 490 Kč
Nástroje pro zlepšování  procesů a optimalizace procesů 2 16 1.3. – 2.3.2018 6 490 Kč
Metody průmyslového inženýství 5S 1 8 13.3.2018 3 490 Kč
SMED 1 8 14.3.2018 3 490 Kč
TPM 1 8 3.4.2018 3 490 Kč
Just-in-time 1 8 4.4.2018 3 490 Kč
DMAIC 1 8 26.4.2018 3 490 Kč
VSM 1 8 27.4.2018 3 490 Kč
FMEA 1 8 21.5.2018 3 490 Kč
8D report 1 8 18.5.2018 3 490 Kč
OBECNÉ IT (IT I.) KURZY Microsoft Outlook jako osobní informační centrum 1 8  1.11.2018 2 590 Kč
MS Word pro pokročilé 2 16 4.1. a 18.1. 2018 4 990 Kč
MS Excel pro začátečníky 2 16 5.1. a 19.1.2018 4 190 Kč
MS Excel pro středně pokročilé 2 16 6.3. a 20.3.2018 4 990 Kč
MS Excel pro pokročilé 2 16 11.5 a 22.5.2018 4 990 Kč
MS Excel Power Query 2 16 2.11. a 16.11.2018 4 990 Kč
MS Powerpoint pro začátečníky 2 16 7.3. a 19.3. 2018 4 190 Kč
MS Powerpoint pro pokročilé 2 16 25.4. a 9.5.2018 4 990 Kč
Efektivní využívání Microsoft Windows, OneNote 1 8 31.5.2018 3 490 Kč
IT Metody a nástroje osobní produktivity 2 16 5.6. – 6.6.2018 6 490 Kč
Email marketing 1 8 12.9.2018 3 490 Kč
Google Analytics 1 8 27.9.2018 3 490 Kč
Mailchimp 1 8 11.10.2018 3 490 Kč
MS Acces pro začátečníky 2 16 30.4. a 23.5.2018 4 190 Kč
MS Acces pro pokročilé 2 16 1.6. a 25.6.2018 4 990 Kč
EKONOMICKÉ KURZY
BSC – tvorba strategických projektů se zaměřením na ekonomiku organizace 2 16 3.4. – 4.4.2018 6 490 Kč
Ekonomické minimum pro mistry 1 8 30.4.2018 3 490 Kč
Finanční řízení pro nefinanční manažery 2 16  18.9.-19.9.2018 6 490 Kč
Investiční a finanční controlling 2 16 21.6. – 22.6.2018 6 490 Kč
Strategický controlling 2 16 25.9. – 26.9.2018 6 490 Kč
Správa majetku – Řízení aktiv a pasiv podniku 2 16 18.10. – 19.10.2018 6 490 Kč
Ekonomika pro obchodníky 2 16 14.6. – 15.6.2018 6 490 Kč
Finanční řízení podniku a manažerské účetnictví 2 16 15.2. – 16.2.2018 6 490 Kč 23 920 Kč
Plánování nákladů, rozpočtování a ocenění výkonů 2 16 22.3. – 23.3.2018 6 490 Kč
Finanční reporting a controlling 2 16 26.4. – 27.4.2018 6 490 Kč
Finanční analýza a hodnocení výkonnosti podniku 2 16 24.5 -25.5.2018 6 490 Kč
PRÁVNÍ KURZY Agenturní zaměstnávání 1 8 10.5.2018 3 490 Kč
Ochrana osobních údajů z pohledu podniku 1 8 19.4.2018 3 490 Kč
Občanský zákoník – obchodní smlouvy I. 1 8  bude upřesněno 3 490 Kč
Občanský zákoník – obchodní smlouvy II. a vymáhání pohledávek 1 8 4.1.2018 3 490 Kč
Pracovní právo pro mistry a nižší management 1 8 24.1.2018 3 490 Kč
Pracovní právo pro personalisty a management 1 8 14.6.2018 3 490 Kč
Vybrané otázky z pracovního práva 1 8 2.2.2018 3 490 Kč
Zákoník práce – změny  2018 1 8 bude upřesněno 3 490 Kč
Zákoník práce – změny  2019 1 8 bude upřesněno 3 490 Kč
ÚČETNÍ KURZY Cestovní náhrady 1 8 bude upřesněno 1 790 Kč
Daňové a účetní novinky 2018 1 8 21.3.2018 1 790 Kč
Daňové a účetní novinky 2019 1 8 26.11.2018 1 790 Kč
Daňově uznatelné náklady z pohledu kontrol Finančního úřadu 1 8 bude upřesněno 1 790 Kč
Daň z příjmu právnických osob 1 8 bude upřesněno 1 790 Kč
Daň z příjmu fyzických osob 1 8 bude upřesněno 1 790 Kč
DPH nejčastější chyby 1 8 29.10.2018 1 790 Kč
Hmotný a nehmotný majetek 1 8 bude upřesněno 1 790 Kč
Incoterms 1 8 24.4.2018 1 790 Kč
Účetní závěrka 1 8 9.2.2018 1 790 Kč
Účtování v cizí měně 1 8 20.3.2018 1 790 Kč
Změny DPH 2018 1 8 15.1.2018 1 790 Kč
Změny DPH 2019 1 8 bude upřesněno 1 790 Kč
Změny ve mzdovém účetnictví 2018 1 8 5.3.2018 1 790 Kč
Změny ve mzdovém účetnictví 2019 1 8 bude upřesněno 1 790 Kč
Fakturace a doklady 1 8 16.4.2018 1 790 Kč

 

Pokud máte jakýkoliv dotaz, telefony, adresy a emaily najdete zde:   KONTAKT

nebo použijte prosím následující formulář:

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Vaše zpráva

facebook
facebook
facebook
facebook
facebook