LEKTORSKÉ DOVEDNOSTI

zpet

TÉMA ROZSAH ve školicích dnech ROZSAH v hodinách
Lektor dalšího vzdělávání Sestavení a rozpracování struktury vzděl. programu na základě cílů 2 16
Zjišťování úrovně vstupních kompetencí a vzdělávacích potřeb účastníků 2 16
Prezentace vzdělávacího obsahu s využitím interaktivního přístupu 2 16
Příprava, řízení a vyhodnocení modelových situací 2 16
Hodnocení účinnosti vzdělávání a nastavených vzdělávacích cílů a požadovaných kompetencí 2 16
facebook
facebook
facebook
facebook
facebook