MANAGEMENT A HUMAN RESOURCES (HR)

zpet

 SKUPINA TÉMA ROZSAH ve školicích dnech ROZSAH v hodinách
Akademie TOP Managementu Strategické řízení společnosti (Strategický management / Strategické myšlení, plánování,rozhodování a řízení) 2 16
Nástroje rozhodování manažera (Znalosti a aplikace metod řízení pro TOP management ) 2 16
Řízení výkonnosti podniku (Efektivní řízení pro manažery) 2 16
Firemní kultura 2 16
Vedení a motivace zaměstnanců 2 16
Manažerská ekonomika (4 x 2 dny) Finanční řízení podniku a manažerské účetnictví 2 16
Plánování nákladů, rozpočtování a ocenění výkonů 2 16
Reporting a controlling 2 16
Finanční analýza a hodnocení výkonnosti podniku 2 16
HR AKADEMIE Řízení lidských zdrojů a role personálního manažera ve firmě 2 16
Personální strategie 2 16
Rozvoj zaměstnanců a práce s talenty 2 16
Odměňování a benefity 2 16
Firemní kultura 2 16
Manažer Role a kompetence manažera 2 16
Vedení pracovního týmu a řízení lidí (Efektivní vedení týmu) 2 16
Motivace a hodnocení zaměstnanců 2 16
Time management (Organizace, plánování a využití času) 2 16
Vedení porad 2 16
Projektový manažer Projektové řízení 2 16
Plánování a koordinace projektu 2 16
Základy procesního řízení 2 16
Finanční řízení projektu 2 16
Prezentační dovednosti 2 16
Management priorit a stres management           (3 x 2 dny) Metody a nástroje osobní produktivity 2 16
Odolnost vůči stresu a prevence stresu (Stressmanagement / Stres a jeho odstraňování) 2 16
Timemanagement a prokrastinace 2 16
Manažer kvality Základy managementu kvality-systémové požadavky 2 16
Procesy odpovědnosti-požadavky zákazníka (Výroba – jakost – management) 2 16
Měření-kontrola a zlepšování 2 16
Praktické nástroje řízení kvality 2 16
Metrologie 2 16

 

DALŠÍ TÉMATA ROZSAH ve školicích dnech ROZSAH v hodinách
Jak zpracovat business plán 2 16
Základy koučinku 2 16
KOUČOVÁNÍ – UK 18
Kreativní metody řízení 2 16
Kurz COVEY 1 / 7N 2 16
Kurz COVEY 2 2 16
Asertivita / Asertivní desatero 2 16
Týmová komunikace / Týmová spolupráce 2 16
Vnitrofiremní komunikace (Týmová komunikace) 2 16
Řízení změn ve firmě – change management I. (Schopnost přijímání změn) 2 16
Řízení změn ve firmě – change management II. 2 16
BSC + tvorba strategických projektů 2 16
Poskytování zpětné vazby -trénink 1 8
Efektivní delegování a empowerment 1 8
Emoční inteligence 2 16
Novinky v personalistice (Aktuální trendy v HR) 2 16
Personální marketing + Jak dostat do firmy nové zaměstnance 2 16
Personální audit, HR controlling 2 16
Vedení pracovního týmu – BRNO 2 16
Netradiční postupy a metody v personalistice jako konkurenční výhoda 2 16
facebook
facebook
facebook
facebook
facebook