MANAGEMENT poradenství

pkt-management-long

iStock_000008190739Medium

Návrh a realizace vhodné strategie je určující pro úspěch každé společnosti.

Stejně jako formulace dlouhodobých a krátkodobých cílů společnosti.

Je důležité, aby management dokázal reflektovat změny na trhu, nastavil správně procesy v organizaci, dobře reprezentoval firmu, zvládal jednání se zaměstnanci, jejich motivaci, hodnocení a řešení krizových situací.

 

Probuďte s námi Váš manažerský potenciál

Jak na vytvoření strategie firmy a její implementaci, aby strategické projekty nezůstaly jen na papíře.

Naučíme Vás uplatnit osvědčené mezinárodní postupy v řízení organizace, zlepšit kontrolu a získat manažerský přehled.

Dosáhněte optimální rentability a plnění požadavků zákazníků díky využití osvědčených metod procesního řízení.

Efektivněji propojte strategické a projektové řízení, vyřešte konflikt mezi různými strukturami řízení ve firmě.

Bojujete s organizací času? Naučte se třídit informace a organizovat čas, řídit úkoly a priority u sebe i u Vašich podřízených.

Vázne vaše jednání se zaměstnanci? Zvládněte proaktivní komunikaci s podřízenými a přirozenou vůdcovskou roli v čele firmy či v jiné manažerské pozici.

Nevíte, jak mluvit s podřízenými? Naučte se je hodnotit, kritizovat i chválit.

Zdokonalte své umění prezentace, buďte přesvědčiví a charismatičtí v každém okamžiku. Před svými podřízenými stejně jako před akcionáři nebo ministry.

 

Pokud máte jakýkoliv dotaz, telefony, adresy a emaily najdete zde:   KONTAKT

nebo použijte prosím následující formulář:

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Vaše zpráva

facebook
facebook
facebook
facebook
facebook