Marketing

zpet

 SKUPINA TÉMA ROZSAH ve školicích dnech ROZSAH v hodinách
Marketingový specialista 1 – odpovídá CIMA A Marketingové řízení a plánování 2 16
Segmentace-analýza konkurence a interní analýza 2 16
Marketingové strategie 2 16
Distribuční politika, integrovaná konkurence 2 16
Prodejní politika-Marketing služeb a obchodu, CRM 2 16
Marketingový specialista 2 – odpovídá CIMA B Základy managamentu podniku, Strategický management podniku 2 16
Příprava a realizace marketingového výzkumu 2 16
Předpověď prodeje, zisku a hodnocení trhu, rozhodování v marketingu 2 16
Exportní marketing a globální marketing 2 16
Rozhodování o integrované marketingové komunikace, WEB a integrovaná komunikace 2 16
Online marketing            (4 dny) Facebook 1 8
Linkedin 1 8
WEB, SEO a PPC na Seznamu a Google 1 8
Public Relations a komunikace s médii 1 8

 

TÉMA ROZSAH ve školicích dnech ROZSAH v hodinách
Sociální sítě, práce se soc. sítěmi – Online Marketing 2 16
Mobilní marketing – spojit s email marketingem ??? 2 16
Email marketing 2 16
Marketingový mix pro vedoucí pracovníky 2 16
facebook
facebook
facebook
facebook
facebook