NÁKUP

zpet

TÉMA ROZSAH ve školicích dnech ROZSAH v hodinách
Nákupní dovednosti / Nákupní excellence 2 16
Snižování nákladů v nákupu / Úspory v nákupu 2 16
Procesní řízení nákupu 2 16
facebook
facebook
facebook
facebook
facebook