O NÁS

PROFIL SPOLEČNOSTI

PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o., je moderní poradensko-vzdělávací společnost s dlouholetou působností na českém trhu. Naše programy jsou akreditovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvem vnitra ČR a Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR.

Pro naše klienty hledáme praktická řešení, která přispějí k jejich růstu, zvyšování efektivity a výkonnosti. Spolupracujeme s respektovanými odborníky z České republiky i lektory ze zahraničí, které spojuje maximální důraz na potřeby klienta a kvalitu poskytovaných služeb.

Veškeré vzdělávací a rozvojové aktivity připravujeme v souladu s nejnovějšími poznatky z jednotlivých oborů, klademe důraz na vysokou kvalitu služeb, maximální přínos pro zákazníka a jeho spokojenost.

Nechceme být jen tradičními poradci a školiteli, chceme pro Vás být partnery, kteří pomohou rozvíjet Váš potenciál, zvyšovat a zefektivňovat Vaši produkci a zlepšovat Vaše postavení na trhu.

Naše produkty:

Analýza vzdělávacích potřeb

Vzdělávání a poradenství ve firemní oblasti, dlouhodobé a krátkodobé kurzy:

▪ management ▪ logistika ▪ HR (human resources) ▪ výroba ▪ marketing ▪ obchod ▪ ekonomika a finance ▪

Vzdělávání a poradenství v sociální oblasti:

▪ vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků sociálních služeb ▪ transformace v sociálních službách ▪ metody sociální práce a péče o klienty ▪ odborná školení ke zvýšení kvalifikace ▪ programy pro vedoucí pracovníky ▪ kvalifikační programy ▪ osobnostní rozvoj, komunikační dovednosti ▪

E-VZDĚLÁVÁNÍ

Koučink, mystery shopping

Tvorba, realizace a řízení grantových projektů

Akreditace a certifikáty:          

Akreditace MPSV
Akreditace MŠMT
Akreditace MV ČR
Certifikát ISO 9001

 

Jsme členy:

People Management Forum (PMF)
Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR (AIVD ČR)
Asociace malých a středních podniků (AMSP)

 

Co můžeme společně vylepšit?

Naše nabídka kurzů a poradenství se zaměřuje napříč všemi odděleními podniku. Specializujeme se na rozvoj osobnostního, manažerského a firemního potenciálu.

OSOBNOSTNÍ POTENCIÁL

Kurzy pro rozvoj komunikace, asertivního chování, vyjednávání, řešení krizových situací

MANAŽERSKÝ POTENCIÁL

Kurzy zaměřené na řízení lidí, motivaci týmu, odměňování, vedení porad

FIREMNÍ POTENCIÁL

Strategie firmy, efektivita, procesy, implementace metod průmyslového inženýrství

 

Nabídku odborných programů neustále rozšiřujeme. Všichni školitelé a garanti kurzů patří mezi špičky ve svém oboru. Díky tomu Vám můžeme nabídnout jedinečné a ucelené informace a fakta, ke kterým se jinde nedostanete. Pomůžeme Vám nejen získat další znalosti, osvojit si je, ale hlavně je implementovat ve Vaší firmě.

 

Jak pracujeme?

Poradenské a vzdělávací aktivity našich klientů řešíme projektově. Pracujeme systematicky a na každý projekt aplikujeme metodu postupného zlepšování kvality výrobků, služeb, procesů, manažerského či osobnostního rozvoje zaměstnanců.

schéma

facebook
facebook
facebook
facebook
facebook