OBCHOD

zpet

 SKUPINA TÉMA ROZSAH ve školicích dnech ROZSAH v hodinách
Obchodní asistentky a operátoři call center Komunikace a prodej po telefonu 2 16
Typologie a komunikace s různými typy klientů 2 16
Předcházení konfliktům – Asertivita a zvládání stresu 2 16
Obchodní dovednosti 2 16
Budování vztahů se zákazníkem-vztahový marketing 2 16
Obchodní zástupce Komunikační dovednosti a zvládání obtížných situací 2 16
Obchodní dovednosti 2 16
Psychologie prodeje, techniky vyjednávání, argumentace 2 16
Typologie zákazníka 2 16
Time management a stress management 2 16

 

Další kurzy

TÉMA ROZSAH ve školicích dnech ROZSAH v hodinách
Jak dobře spočítat nabídku – finance a kalkulace pro obchodníky 16
Vyjednávání a argumentace 2 16
Techniky vyjednávání / Nátlakové metody – jak se bránit 2 16
Jak prodat na každé schůzce / Pokročilé vyjednávací techniky 2 16
Uzavírání obchodu 2 16
Sebemotivace obchodníka 2 16
Péče o zákazníka, jak si zákazníka udržet / CRM 2 16
Práce s náročným zákazníkem 2 16
facebook
facebook
facebook
facebook
facebook