OSOBNOSTNÍ ROZVOJ

zpet

SKUPINA TÉMA ROZSAH ve školicích dnech ROZSAH v hodinách
Specialista personální administrativy Pracovně právní minimum pro personalisty 2 16
Nábor-výběr a přijímání zaměstnanců (Vedení pohovorů) 2 16
Administrativa vzniku pracovního poměru 2 16
Rozvoj-trénink a vzdělávání zaměstnanců 2 16
Hodnocení-systém odměňování a motivace zaměstnanců 2 16
facebook
facebook
facebook
facebook
facebook