PERSONÁLNÍ AGENTURA

Naše společnost má v oblasti personálních služeb dlouhodobé zkušenosti a prokazatelné výsledky. Našim zákazníkům pomáháme prosazovat nové záměry a řešení v oblasti lidských zdrojů. K požadavkům klientů přistupujeme individuálně, s flexibilním přístupem a v souladu s jejich potřebami. To vše s důrazem na vysokou kvalitu poskytovaných služeb. Specializujeme se především na obsazování manažerských pozic.

Zaměřujeme se na:

• Výběrová řízení
• Komplexní psychologickou diangostiku
• Assessment centrum a Development
• Ostatní služby v personální oblasti

 

1) Výběrová řízení

Proces výběru, jeho kvalita a použité metody mají rozhodující význam pro to, jaké pracovníky bude mít organizace k dispozici. Výběr je společně se získáváním pracovníků klíčovou fází formování pracovní síly v podniku.

Čím náročnější a pro organizaci důležitější pracovní místo se obsazuje, tím více vzrůstá úloha personalistů, manažerů a poradců v posuzování a výběru uchazečů.

Výhody spolupráce s externími odborníky jsou zřejmé:

Vyšší míra objektivity, nezatíženost výběru přáním rychlého obsazení, kvalita podpořená bohatou zkušeností, možnost využití psychologů a HR specialistů, možnost dozvědět se více o uchazečích … a řada dalších argumentů.

 104551-top_foto2-spmph

2) Komplexní psychologická diagnostika

Moderní a velmi vysoce hodnocená metoda výběru i rozvoje a vzdělávání manažerů. Jejím cílem je formou individuálního testování diagnostikovat osobnostní předpoklady a perspektivy kariérního rozvoje ve firmě.

Přínosy využití psychologické diagnostiky:

Snížení rizika výběru nevhodného zaměstnance, získání objektivnějšího pohledu na zaměstnance, zjištění silných a slabých stránek a informování o směřování dalšího rozvoje osobnosti.

introimage

3) Metoda Assessment  Centrum a Development Centrum

Tento způsob výběru a hodnocení je s úspěchem využíván nejen pro práci s uchazeči o pracovní pozici ve firmě, ale také pro posouzení schopností stávajících pracovníků, a to na libovolných pozicích. Výsledky této metody lze využít rovněž při rotacích zaměstnanců nebo v procesu vytváření nových pracovních týmů.

ASSESSMENT CENTRUM je metoda, která se používá především pro výběr budoucích zaměstnanců z většího počtu uchazečů. Kandidáti jsou posuzováni větším počtem hodnotitelů podle daných kritérií. Assessment Centre je považováno za jeden z nejúčinnějších nástrojů pro hodnocení a porovnání osobnostních i profesních kvalit účastníků.

DEVELOPMENT CENTRUM je metoda, která posuzuje možnosti rozvoje stávajících pracovníků firmy (analýza potenciálu vybraných zaměstnanců, stanovení aktuální úrovně jejich znalostí, schopností a dovedností).

Přínosy těchto metod:

Kvalitní zaměstnanci, eliminace interních rizik, znalost konkrétních rozvojových potřeb, efektivní vynakládání finančních prostředků na vzdělávání, stabilizace zaměstnanců, odstranění „halo efektu“, objektivizace osobních preferencí, navození podmínek pro budoucí efektivní komunikaci s týmem i jednotlivci, doporučení/nedoporučení účastníka k přijetí na pracovní pozici.

assessment

4) Ostatní služby v personální oblasti

  • Personální audit
  • Tvorba motivačního a kariérového systému pracovníků
  • Poradenství v oblasti řízení lidských zdrojů
  • Poradenství v oblasti informačních systémů pro mzdy a podporu personálního řízení
  • Poradenství v oblasti personální a mzdové legislativy
  • Osobní poradenství
  • Poradenství externího personalisty

 

Pokud máte jakýkoliv dotaz, telefony, adresy a emaily najdete zde:   KONTAKT

nebo použijte prosím následující formulář:

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Vaše zpráva

facebook
facebook
facebook
facebook
facebook