PRODUKTY A SLUŽBY

NAŠE PRODUKTY:

 

logo  Analýza vzdělávacích potřeb

  Vzdělávání a poradenství ve firemní oblasti, dlouhodobé a krátkodobé kurzy:logo

▪ management ▪ logistika ▪ HR (human resources) ▪ výroba ▪ marketing ▪ obchod ▪ ekonomika a finance ▪

 

logo  Koučink, mystery shopping

 

logo  Vzdělávání a poradenství v sociální oblasti:   

▪ vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků sociálních služeb ▪ transformace v sociálních službách ▪ metody sociální práce a péče o klienty ▪ odborná školení ke zvýšení kvalifikace ▪ programy pro vedoucí pracovníky ▪ kvalifikační programy ▪ osobnostní rozvoj, komunikační dovednosti ▪

 

logo  Tvorba, realizace a řízení grantových projektů

 

Vyberte si prosím, pro kterou oblast hledáte kurzy:

PRO FIRMY   socialni   verejna sprava   specialni

 

Poradenství ve firemní oblasti

Poskytujeme odborné poradenství v oblastech průmyslového inženýrství, procesního řízení, personalistiky i v dalších oblastech. Zabýváme se rozvojovými vzdělávacími programy a kurzy pro celé společnosti, týmy i jednotlivce. Nabízíme desítky vzdělávacích programů pro firemní sféru. V naší nabídce je řada dalších kurzů zaměřených na rozvoj firemního potenciálu, odborný i osobnostní rozvoj.

Pokud chcete vědět více, neváhejte nás kontaktovat. I kdyby se v našem aktuálním portfoliu daný vzdělávací program nenašel, jsme schopni jej připravit klientovi na míru přesně podle jeho potřeb.

 

poradenstvivzdelavani

profima

managementobchod a marketingvýrobaHR

 

 

Co můžeme společně vylepšit

Naše nabídka kurzů a poradenství se zaměřuje napříč všemi odděleními podniku. Specializujeme se na rozvoj osobnostního, manažerského a firemního potenciálu.

 

OSOBNOSTNÍ POTENCIÁL

  • Kurzy pro rozvoj komunikace, asertivního chování, vyjednávání, řešení krizových situací

 

MANAŽERSKÝ POTENCIÁL

  • Kurzy zaměřené na řízení lidí, motivaci týmu, odměňování, vedení porad

 

FIREMNÍ POTENCIÁL

  • Strategie firmy, efektivita, procesy, implementace metod průmyslového inženýrství

Nabídku odborných programů neustále rozšiřujeme. Všichni školitelé a garanti kurzů patří mezi špičky ve svém oboru. Díky tomu Vám můžeme nabídnout jedinečné a ucelené informace a fakta, ke kterým se jinde nedostanete. Pomůžeme Vám nejen získat další znalosti, osvojit si je, ale hlavně je implementovat ve Vaší firmě.

 

Jak pracujeme?

Poradenské a vzdělávací aktivity našich klientů řešíme projektově. Pracujeme systematicky a na každý projekt aplikujeme metodu postupného zlepšování kvality výrobků, služeb, procesů, manažerského či osobnostního rozvoje zaměstnanců.

schéma

 

facebook
facebook
facebook
facebook
facebook