PRŮMYSLOVÉ INŽENÝRSTVÍ

Svým klientům pomáháme řešit tyto problémy

prum_inze

Nízká úroveň standardizace, chybějící pravidla

Časové ztráty při hledání výrobních pomůcek, neefektivní uspořádání pracoviště

Nadbytečné/nedostatečné zásoby

Nedostatečné využití strojů a pracovní síly (jedno strojová obsluha)

Chyby v důsledku špatné komunikace mezi odděleními

Nedostatečná výrobní dokumentace

Neefektivní výrobní/pracovní postupy

Chybějící týmová prace

Absence samostatních výrobních týmů

Chybějící vizualizace výrobních činností

Špatná zastupitelnost personálu

Neefektivní výrobní postupy, uspořádání výroby

Chybějící systém zajištění kvality

Nedostatečná kontrola kvality

 

Užitky

Důsledná aplikace nápravných zlepšovacích změn a opatření

Snížení nákladů výroby

Plynulá výroba

Samostatné řešení problémů

Zvýšení produktivity a pružnosti výroby

Aktivní, motivovaný a lojální personál

Zlepšení týmové práce

Následování cílů a vizí společnosti všemi zaměstnanci

Metody průmyslového inženýrství ve výrobě

5S

VSM

SMED

TPM

TOC

FMEA

POKA-YOKE

JIT

FIFO

 

Pokud máte jakýkoliv dotaz, telefony, adresy a emaily najdete zde:   KONTAKT

nebo použijte prosím následující formulář:

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Vaše zpráva

facebook
facebook
facebook
facebook
facebook