PORADENSTVÍ

PORADENSKÁ ČINNOST V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH:

V rámci poradenské činnosti spolupracujeme s odbornými lektory a odborně vyškolenými supervizory. Pro každého klienta vybíráme toho nejvhodnějšího konzultanta či supervizora dle konkrétních požadavku.

SUPERVIZE

Hlavním cílem supervizí je zvyšovat kvalitu a profesionalitu v péci o klienty. Dílčím cílem je pak rozvoj profesionality, reflexe práce s klientem, rozvoj osobnosti pracovníka a rozvoj organizace jako celku.
• individuální supervize – Supervizor konzultuje s jedním pracovníkem, který tak muže cítit dostatečné bezpečí na to, aby mohl mluvit i o profesních věcech, které je obtížné otevírat před více lidmi. Zároveň lze individuální supervize výborně využít k soustředěné práci na nějakém konkrétním případu.
 
• týmové supervize – Supervizní práce s týmem spolupracovníků z jedné organizace, která se zaměřuje především na zlepšení činnosti a fungování celého týmu nebo celé organizace.
 
• případové supervize – Supervize se zaměřuje na konkrétní případ, na klienta. Cílem je v tomto případe rozvoj schopnosti reflexe a sebereflexe vlastní práce s cílem zkvalitnit péci o klienta. V porovnání s metodickým vedením se zaměřuje více na osobnost pracovníka, nikoli na „technické“ řešení klientova problému.
 
• manažerské supervize – Supervizor pomáhá manažerovi/manažerům porozumět stylu vedení lidí, způsobům hodnocení podřízených, nastavování změn v organizaci apod. Supervize představuje profesionální způsob reflexe manažerské práce. Jde o jednu z forem podpory profesionálního růstu, zaměřenou na rozvoj kompetencí a celkové zvyšování kvality manažerské práce.
 
• skupinové supervize – Supervizor pracuje se skupinou profesionálu, kteří se zabývají podobnou činností a mohou (ale nemusí) být ze stejného pracoviště. Cílem je rozvoj jednotlivců s využitím skupiny, proto se při práci na tématech účastníků využívá podpory skupiny, zkušeností ostatních clenu, nápady a reflexe od členů skupin apod.

 

KONZULTACE

Může se jednat o podporu v zavádění jednoho nebo více standardu kvality, podpora tak zahrnuje zejména konzultace k naplňování jednotlivých kritérií. Konzultace mohou zahrnovat i společné revize nebo zpracování vnitřních pravidel zařízení, diskuze nad problematickými tématy vztažené k managementu zařízení apod.

• individuální konzultace ke standardům kvality – Cílem konzultace je poskytnout zaměstnancům možnost hovořit o pracovních úspěších a problémech, umožnit jim získat sebereflexi, poskytnout možnosti ke zkvalitnění své práce s klienty, podpořit jejich rozvoj, motivaci k práci a předcházet syndromu vyhoření.

• odborné konzultace pro vedoucí pracovníky – Cílem je za přítomnosti odborného konzultanta poskytnout vedoucímu pracovníkovi možnost hovořit o manažerských problémech, navrhnout postupy k řešení, konzultovat pozice a kompetence v pracovních týmech, jejich řízení apod. Cílem je motivovat účastníka konzultace, předejít syndromu vyhoření u managementu organizací v sociální oblasti.

 

soc

 
Pokud máte jakýkoliv dotaz, telefony, adresy a emaily najdete zde: KONTAKT

nebo použijte prosím následující formulář:

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Vaše zpráva

 

facebook
facebook
facebook
facebook
facebook