PROJEKT “Mezinárodní přenos dobré praxe v rámci zařízení sociálních služeb I”

PROJEKT “Mezinárodní přenos dobré praxe v rámci zařízení sociálních služeb I”

CZ/11/LLP-LdV/VETPRO/134096

logo eu

Začátek projektu: 1. 8. 2011

Konec projektu:    30. 6. 2012

Impulsem pro zpracování tohoto projektu je potřeba neustálého zvyšování odborných znalostí a dovedností zaměstnanců sociálních služeb, které je vázáno na specifické potřeby uživatelů těchto organizací.

Předkladatelem a zároveň koordinátorem projektu je vzdělávací a poradenská společnost PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o., ve které již několik let pracuje tým specializovaný na sociální oblast. Společnost PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o. Zlín je akreditovaná MPSV ČR pro vzdělávání pracovníků dle zákona č. 108/206 Sb., o sociálních službách k uskutečňování vzdělávacích programů s celostátní platností (č. 2007/115 – I).

Účastníky projektu jsou jednak zaměstnanci a pracovníci společnosti PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o., kteří se profilují v sociální oblasti, tak také zaměstnanci organizací, jejichž činností je poskytování sociální péče a poradenství seniorům, osobám zdravotně či mentálně postiženým a osobám trpícím demencí.

 

Konkrétně jsou do projektu zapojeny tyto organizace: Centrum sociálních služeb Tišnov, Český červený kříž Brno, Domov pro seniory Jevišovice, Lumina o.s., Sociální služby města Bojkovice, Sociální služby města Karviná, Zdislava Veselí o.p.s., Domov důchodců Božice, Náš svět Pržno, Sociální služby Šternberk, Hrádek, domov pro osoby se zdravotním postižením, p.o.

 

Cílovou skupinu, na kterou je projekt zaměřen, tvoří ředitelé a vedoucí soc. pracovníci těchto zařízení a zaměstnanci a pracovníci společnosti PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o. pro sociální oblast, kteří jsou zodpovědní za poradenství, přípravu a realizaci vzdělávacích kurzů pro sociální sféru.

 

Hlavním cílem projektu je přenos dobré praxe a inovačních postupů na mezinárodní úrovni, výměna zkušeností a zvýšení odborných znalostí a praktických dovedností cílové skupiny. Cílem projektu je také zvýšit motivaci účastníků k dalšímu odbornému a jazykovému vzdělávání.

 

Prostřednictvím týdenní stáže v partnerských organizacích v Německu, Nizozemí a Slovensku mohou účastníci porovnat práci kolegů ze stejné oblasti v zahraničí, seznámit se s jejich metodami práce s klienty a zaměstnanci a porovnat systém a management sociálních služeb.

Výměna teoretických a praktických zkušeností s kolegy ze zahraničí, možnost srovnání odborné úrovně při práci s klienty a v neposlední řadě také zdokonalení jazykových dovedností – to vše je velkým přínosem pro profesní a osobní rozvoj účastníků i organizací, v nichž pracují.

Projekt je pro účastníky velmi důležitý a jeho realizace je pro ně obrovskou motivací pro rozvíjení kvality poskytované péče. Zaměstnanci sociálních služeb potřebují mít možnost seznámit se s novými pohledy, názory a přístupy ke své práci, aby se z nich mohli inspirovat a vytvořit si tak vlastní cestu při poskytování kvalitních služeb, což v konečném důsledku přispěje zejména ke spokojenosti jejich klientů.

 

 

1. stáž – Slovensko – 9. – 14. 10. 2011

2. stáž – Nizozemí – 18. – 24. 3. 2012

3. stáž – Německo – 15. – 21. 3. 2012

 

1. stáž – Slovensko – 9. – 14. 10. 2011

Ve dnech 9.10. – 14.10.2011 proběhla první stáž projektu „Mezinárodní přenos dobré praxe v rámci zařízení sociálních služeb“.

Účastníci stáže měli možnost porovnat systém sociálních služeb či metody práce s klienty u nás i na Slovensku. Touto cestou děkujeme ředitelkám zařízení na Slovensku a jejich zaměstnancům za ochotu a příjemné přijetí a věříme, že navázaná spolupráce bude nadále pokračovat.

 

Hostitelský partner:

 

Rozsah stáže – 8 hodin denně

Předběžný program:

Neděle 9. 10. 2011 příjezd Lučenec
Pondělí, úterý 10.10. – 11. 10. 2011 návštěva DSS Slatinka
Středa 12.10. 2011 návštěva DSS Hrabiny
Čtvrtek, pátek 13. – 14.10.2011 návštěva DSS Rača

 

 

 

 

Zapojení účastníků

Název organizace

Slovensko

Sociální služby Karviná, příspěvková organizace

2

Zdislava Veselí, o.p.s.

1

Domov důchodců Božice, příspěvková organizace

1

Sociální služby Šternberk, p.o.

1

PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o.

2

CELKEM OSOB

7

 

Fotogalerie:

 

DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB SLATINKA

 Domov_socilnych_sluieb_Slatinka

Slatinka

 Indivuduln_pln

 

DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB HRABINY

DOMOV_SOCILNYCH_SLUIEB_HRABINY 

DOMOV_SOCILNYCH_SLUIEB_HRABINYskoleni

 

DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB A ZARIADENIE PRE SENIOROV RAČA

DOMOV_SOCILNYCH_SLUIEB_A_ZARIADENIE_PRE_SENIOROV_RAA 

DOMOV_SOCILNYCH_SLUIEB_A_ZARIADENIE_PRE_SENIOROV_RAAposezeni

 

Strom_ivota

 

2. stáž – Nizozemí – 18. – 24. 3. 2012

2. stáž – Nizozemí – 18. – 24. 3. 2012

Hostitelský partner:

Stichting Fatima, www.fatima.nl

Rozsah stáže – 8 hodin denně

 

Předběžný program:

Neděle příjezd, ubytování
Pondělí-pátek návštěva zařízení organizace Fatima
Sobota odjezd domů

 

Zapojení účastníků:

Název organizace

Nizozemí

 Český červený kříž Brno

1

 Náš svět,příspěvková organizace

2

 Sociální služby Šternberk, p.o.

1

 Hrádek, domov pro osoby se zdravotním postižením, p.o.

2

 PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o.

2

 CELKEM  OSOB

8

DSC03074

 

DSC03143

 

 DSC_2691

DSC_2696

 

3. stáž – Německo – 15. – 21. 3. 2012

 

3. stáž – Německo – 15. – 21. 4. 2012

Hostitelský partner:

www.seniorenstiftung.org

Rozsah stáže – 8 hodin denně

 

Předběžný program:

Neděle příjezd, ubytování
Pondělí-pátek návštěva zařízení
Sobota odjezd domů

 

Zapojení účastníků:

Název organizace

Německo

Centrum sociálních služeb Tišnov, příspěvková organizace

1

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

2

Lumina o.s.

1

Sociální služby Města Bojkovice, příspěvková organizace

2

Domov důchodců Božice, příspěvková organizace

1

PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o.

2

CELKEM  OSOB

9

1. spolecna-zarizeni

 

3.P1070952

 

7. P1080083

 

8. P1080075

facebook
facebook
facebook
facebook
facebook