SOCIÁLNÍ OBLAST

Kurzy pro sociální sféru.

Od roku 2008 se společnost PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o. zaměřila nově i na vzdělávání pracovníků pomáhajících profesí a stala se akreditovanou společností MPSV ČR ( 2011/0633-I).

Snaha o co nejprofesionálnější služby v oblasti pomáhajících profesí vedla k profilaci do těchto hlavních oblastí:

Akreditované vzdělávání

Konzultace ke standardům kvality

Konzultace procesu transformace

Supervize

Kvalifikační programy

Oblast dotačního poradenství

Sociálky

Služby poskytujeme v souladu s nejnovějšími poznatky z jednotlivých oborů sociálních služeb a maximálně je přizpůsobujeme potřebám klienta. Naším cílem je, aby znalosti, dovednosti a informace, které účastníci poradenských a vzdělávacích aktivit získávají, byly co nejvíce využitelné v praxi. Spolupracujeme s vysoce graduovanými odborníky a nezávislými lektory z celé ČR i ze zahraničí, které vybíráme podle přísných kritérií. Požadujeme vysokou odbornost, praktické zkušenosti a kvalitní pedagogicko-psychologické schopnosti.

 „Věřím, že pomocí celoživotního vzdělávání a poradenství dosáhneme v pomáhajících profesích společného cíle – pomáhat naplňovat poslání organizací sociálních služeb “

 

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat:

Pavla Maňáková
manažerka vzdělávání pro oblast sociálních služeb
Tel.:+420 734 205 267
Email: pavla.manakova(at)profima.cz

 

AKREDITACE A CERTIFIKÁTY

Společnost PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o. je vzdělávací společnost akreditovaná MPSV CR pro vzdělávání pracovníku dle zákona c. 108/2006 Sb., o sociálních službách k uskutecnování vzdelávacích programu s
celostátní platností (c. 2011/0633 – I).

PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o. je vzdělávací společnost akreditovaná MŠMT CR k provádění několika typu rekvalifikací (č.j.: 10 034/09-24/554) – manažer, mistr, obchodní zástupce a pečovatelka.

PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o. je vzdělávací instituce akreditovaná MV CR pro vzdělávání pracovníku ve veřejné s celorepublikovou působností (AK I./I-141/2004).

Společnost PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o. je držitelem certifikátu systému managementu kvality.

Jak pracujeme?

Naším cílem je:

aktivně pomoci zaměstnancům v sociální oblasti získat nové vědomosti v jejich odborné způsobilosti, dosáhnout zvýšení úrovně práce a jejich prestiže

vytvořit komplexní, kvalitní vzdělávací program

dlouhodobá spolupráce, založená na systematické a cílevě­domé práci s našimi klienty

 

Naše služby:

připravujeme a přizpůsobujeme požadavkům organizace

vycházíme zhodnocení a zpětné vazby účastníků kurzů i lektorů

průběžně rozšiřujeme naši nabídku o nové služby i nová akre­ditovaná témata

poskytujeme služby v celém spektru činností, které se týkají ří­zení a rozvoje lidských zdrojů

snažíme se o profesionální a individuální přístup, objektivitu a odbornost

 

Jak pracujeme:

konzultace s vedoucími pracovníky

na základě zkušeností z práce s organizacemi sociálních služeb, s úřady i s firmami

zpracování projektu „na míru“ podle potřeb organizace

vlastní realizace a organizační zajištění kurzů, supervizí a poradenství

komplexní a dlouhodobý plán vzdělávání pracovníků v sociálních službách dle MPSV

 

Tým našich lektorů a externích poradců

Pracujeme s nezávislými odborníky z celé republiky podle individuál­ních potřeb našich klientů.

Od našich odborníků požadujeme:

vysokou odbornost

praktické zkušenosti

ověřené reference

kvalitní pedagogicko-psychologickou práci

 

Upřednostňujeme extrovertní typy lektorů, kteří účastníky kurzů aktivně zapojí do dění a naváží s nimi blízký kontakt.

Při výběru lektora zvažujeme jeho vhodnost pro daný typ účastníků a jejich obor činnosti. V průběhu kurzů zařazujeme řadu diskusí, cvičení, příkladů, videotréninků, příp. i videofilmů.

Osvědčení

Po ukončení vzdělávacího kurzu obdrží každý účastník osvědčení dokládající absolvování daného školení s uděleným číslem akreditace MPSV.

 

Formy školení

OTEVŘENÉ KURZY *

Místo konání, termín a obsah kurzu je předem stanoven, volný vstup tj. účastníci se hlásí z různých organizací na www.profima.cz.

UZAVŘENÉ KURZY

Kurz „šitý na míru“ na základě učiněné poptávky tj. uzpůsoben požadavkům konkrétní organizace (popř. seskupení organizací) omezený vstup tj. pouze pro zaměstnance dané organizace (popř. seskupení organizací).

 

Osvědčení

Po ukončení vzdělávacího kurzu obdrží každý účastník osvědčení dokládající absolvování daného školení s uděleným číslem akreditace MPSV.

 

*Obecné platební podmínky otevřených kurzů

Bezplatné storno účasti na kurzu přijímáme pouze písemnou formou (e-mailem) a to do 5 kalendářních dnů před termínem kurzu. Při neomluvení a nedodržení pěti kalendářních dnů, účtujeme účastnický poplatek v plné výši.

Zaměstnavatel potvrzuje, že po obdržení faktury bude uhrazen účastnický poplatek. Faktura bude zaslána ZPĚTNĚ na adresu Vaší organizace.

Za přihlášeného účastníka je možno vyslat náhradníka.
 
Pro kontakt s námi lze využít i následující formulář:

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Vaše zpráva

facebook
facebook
facebook
facebook
facebook