Účetní, ekonomické a právní kurzy

zpet

TÉMA ROZSAH ve školicích dnech ROZSAH v hodinách
Změny ve mzdovém účetnictví 2017 1 8
Změny ve mzdovém účetnictví 2018 1 8
Daň z přidané hodnoty 2 16
Daně z příjmu právnických osob 1 8
Daně z příjmu fyzických osob 1 8
Cestovní náhrady 1 8
Fakturace, doklady (pohledávky) 1 5 (8)
Zákoník práce 1 8
Změny zákonů – legislativa 2 16
Pracovní právo pro zaměstnavatele a personalisty 1 8
Novinky v daních a účetnictví 1 8
Mzdové účetnictví 1 8
Mzdové účetnictví 2 16
DPH 2017 1 8
DPH 2018 1 8
Komplexní průvodce DPH 16
Daně I. / Daňové a účetní aktuality 2017 2 16
Daně II. / Daňové a účetní aktuality 2018 2 16
NOZ 1 8
Daňově účinné a neúčinné náklady a výnosy / Daňově uznatelné/neuznatelné náklady 1 8
Hmotný a nehmotný majetek / Evidence majetku 1 8
IFRS/US GAAP – Světové účetnictví 1 8
Účetní závěrka 1 8
Účtování leasingu 1 8
Účtování v cizí měně 1 8
Účetní operace v nákupu 1 8
Kalkulace nákladů 1 8
Silniční daň 1 8
Přenesená daňová povinnost 1 8
Investiční a finanční controlling 1 8
Management nákladů, finanční controlling 1 8
Účetní / HR controlling 1 8
Novela zákona a vyhlášky o archivnictví a spisové službě v návaznosti na datové schránky 1 8
Řízení cash flow 2 16
Srážky ze mzdy, vedení mzdové agendy, účtování mezd 1 8
Výpočet mezd pro pokročilé 2 16
Roční zúčtování daně z příjmu 1 8
Smlouva obchodní právo, obchodněprávní smlouva kupní a o dílo / SMLUVNÍ VZTAHY 1 8
Náklady a controlling v logistice 1 8
Doprava, logistika, fakturace 1 8
Veřejné zakázky 1 8
Podnikové účetnictví 8
Podnikové účetnictví pro neekonomy 16
Finanční deriváty 8
Změny v celním řízení 8
Právní minimim 1 8 (16)
Pracovní právo pro zaměstnavatele a personalisty 1 8 (16)
Insolvenční řízení z pohledu práva 8
Agenturní zaměstnávání 8
Obchodní smlouvy 8
Pracovní smlouvy – nejčastější chyby / tvorba 8
Home office – pravidla 8
Ochrana osobních údajů 8
Vymáhání pohledávek z práv. hlediska 8
Pracovní minimum – právo pro pokročilé, novinky 2 16
Ukončování pracovních poměrů 8
Systém odměňování zaměstnanců – MZDY ?? (Gumex) 1 8
Finanční řízení / Ekonomické minimum 2 16
Ekonomické minimum 2 16
Zpracování dlouhodobého finančního plánu 1 8
Incoterms 1 16
Instrastat 8
Vedení pokladny a evidence cenin 8
Změny v legislativě – změny ve zdanění a výpočtu mezd 1 16

 

facebook
facebook
facebook
facebook
facebook